Біблійне християнство і психотерапія про зцілення душі (психіки)

Показані спільні для психології та християнства теоретичні положення і практичні методи зцілення: інсайт, усвідомлення несвідомого, прийняття особистої відповідальності, безумовне прийняття, безоцінне ставлення, емпатія, конгруентність, приєднання, конфіденційність, позитивне мислення, конфронтація та ін. Встановлено джерело цих ідей і методів – Святе Письмо. Показані розбіжності між обома напрямами
і переваги біблійного християнства над психологією. Християнство звертається до глибинних причин (а не симптомів) психічних порушень, зціляє душу, наділяє здатністю
любити ворогів, звільняє від залежностей, проклять і страху смерті, розглядає цілісну людину, забезпечує критерії добра і зла, створює позитивне майбутнє.
Ключові слова: Біблія і психологія, зцілення душі, психічне здоров’я, психотерапія.

Зціленням душі (психіки) займаються переважно психологія та християнство. Обидва
напрями пропонують ідеї, які пояснюють душевне (психічне) здоров’я та практичні методи
зцілення від душевного болю і психічних порушень. З обох боків існують взаємні
упередження. Ряд психологів вважає християнство не здатним зцілити душу. Ряд християн
уникає психологію, плутаючи її з магією і екстрасенсорикою [16]. Ця невизначеність вимагає
серйозних досліджень і робить дану проблему актуальною.
Мета статті: розглянути теоретичні ідеї та практичні способи психічного зцілення,
пропоновані психологією (психотерапією) і біблійним християнством; виявити сфери перетину
обох сфер та відмінності між ними, встановити первинне джерело схожих моментів.
Способи зцілення психіки людини пропонує гуманістична психологія, зокрема особистісно-
центрована терапія Карла Роджерса [21], гештальт-терапія [19], Т-групи, групи зустрічей [7] та ін.
Технологія зцілення душі описана у Біблії та міститься у вченні та діяльності Ісуса Христа.
Справжня наука не суперечить Біблії, вона вивчає реальність, прагне до істини і
покладається на обгрунтовані емпіричні факти, отримані шляхом спостереження і
експерименту. Слово Боже відображає істину та є істиною (Іоана 17:17). Наука відчула на
собі сильний вплив християнства, котре сприяло її розвитку [15]. Біблія і наука розглядають
ту саму реальність, але підходять до неї з різних позицій.
Психіатр Фішер відзначав: “Якщо скласти усі авторитетні статті найвидатніших
психологів і психиатрів з питань психічної гігієни, скоротити їх, узяти лише саму суть, то в
результаті вийде лише примітивний і неповний переказ Нагірної проповіді, який не йде з ним
ні в яке порівняння. Вже 2000 років християнський світ тримає в руках текст, в якому
містяться усі відповіді на тривожні та безплідні питання людства. Це універсальний план
плідного людського життя, cповнений оптимізму, психічного здоров’я і задоволення”. Інший
психіатр казав: “З багатьма хворими я просто беру в руки Библію і читаю їм слова Христа –
це найкраща психотерапія” [4, c. 33-34].
Порівняймо біблійне вчення (християнство) з підходами до зцілення душі гуманістичної
психології/психотерапії. Виявимо спільні для обох сфер положення і методи.

Continue reading Біблійне християнство і психотерапія про зцілення душі (психіки)