Слово Боже на цей день – Библия на сей день – Scripture for the day

13 Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ Мій, 14 і впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край! (2 Хроніки 7:13-14 UKR)

13 Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, 14 и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. (2 Паралипоменон 7:13-14 RST)

 13 If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people; 14 If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. (2 Ch 7:13-14 KJV)

* * *

1 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.
6 В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие.
7 И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. (Михея 4:1, 6-7 RST)

1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
6 In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted;
7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation: and the LORD shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever. (Micah 4:1, 6-7 KJV)

1 Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір’я, і будуть народи до неї пливсти.
6 Того дня промовляє Господь позбираю кульгаве й згромаджу розігнане, і те, що на нього навів коли лихо.
7 І зроблю Я кульгаве останком, а віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер й аж навіки! (Михея 4:1, 6-7 UKR)

* * *

KJV Jeremiah 6:16 Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.

Иеремия 6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: „не пойдем “.

Эремія 6:16 Так говорить Господь: На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі! Та вони відказали: Не підемо!

Continue reading Слово Боже на цей день – Библия на сей день – Scripture for the day

Біблійне християнство і психотерапія про зцілення душі (психіки)

Показані спільні для психології та християнства теоретичні положення і практичні методи зцілення: інсайт, усвідомлення несвідомого, прийняття особистої відповідальності, безумовне прийняття, безоцінне ставлення, емпатія, конгруентність, приєднання, конфіденційність, позитивне мислення, конфронтація та ін. Встановлено джерело цих ідей і методів – Святе Письмо. Показані розбіжності між обома напрямами
і переваги біблійного християнства над психологією. Християнство звертається до глибинних причин (а не симптомів) психічних порушень, зціляє душу, наділяє здатністю
любити ворогів, звільняє від залежностей, проклять і страху смерті, розглядає цілісну людину, забезпечує критерії добра і зла, створює позитивне майбутнє.
Ключові слова: Біблія і психологія, зцілення душі, психічне здоров’я, психотерапія.

Зціленням душі (психіки) займаються переважно психологія та християнство. Обидва
напрями пропонують ідеї, які пояснюють душевне (психічне) здоров’я та практичні методи
зцілення від душевного болю і психічних порушень. З обох боків існують взаємні
упередження. Ряд психологів вважає християнство не здатним зцілити душу. Ряд християн
уникає психологію, плутаючи її з магією і екстрасенсорикою [16]. Ця невизначеність вимагає
серйозних досліджень і робить дану проблему актуальною.
Мета статті: розглянути теоретичні ідеї та практичні способи психічного зцілення,
пропоновані психологією (психотерапією) і біблійним християнством; виявити сфери перетину
обох сфер та відмінності між ними, встановити первинне джерело схожих моментів.
Способи зцілення психіки людини пропонує гуманістична психологія, зокрема особистісно-
центрована терапія Карла Роджерса [21], гештальт-терапія [19], Т-групи, групи зустрічей [7] та ін.
Технологія зцілення душі описана у Біблії та міститься у вченні та діяльності Ісуса Христа.
Справжня наука не суперечить Біблії, вона вивчає реальність, прагне до істини і
покладається на обгрунтовані емпіричні факти, отримані шляхом спостереження і
експерименту. Слово Боже відображає істину та є істиною (Іоана 17:17). Наука відчула на
собі сильний вплив християнства, котре сприяло її розвитку [15]. Біблія і наука розглядають
ту саму реальність, але підходять до неї з різних позицій.
Психіатр Фішер відзначав: “Якщо скласти усі авторитетні статті найвидатніших
психологів і психиатрів з питань психічної гігієни, скоротити їх, узяти лише саму суть, то в
результаті вийде лише примітивний і неповний переказ Нагірної проповіді, який не йде з ним
ні в яке порівняння. Вже 2000 років християнський світ тримає в руках текст, в якому
містяться усі відповіді на тривожні та безплідні питання людства. Це універсальний план
плідного людського життя, cповнений оптимізму, психічного здоров’я і задоволення”. Інший
психіатр казав: “З багатьма хворими я просто беру в руки Библію і читаю їм слова Христа –
це найкраща психотерапія” [4, c. 33-34].
Порівняймо біблійне вчення (християнство) з підходами до зцілення душі гуманістичної
психології/психотерапії. Виявимо спільні для обох сфер положення і методи.

Continue reading Біблійне християнство і психотерапія про зцілення душі (психіки)

Біблійні вірші про зцілення

Текст аудиозапису біблійних віршів про зцілення

* * *

Мене звуть Еллі Сінгер. Я поділюся з вами тим, що Слово Боже стверджує про фізичне зцілення. В Посланні до Римлян написано: «Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове» (Римлянам 10:17). Ваша віра в зцілення прийде, коли ви будете читати, слухати і розмірковувати над тим, що обіцяв Бог про ваше зцілення у Своєму Слові.

Continue reading Біблійні вірші про зцілення